ΚΑ-07 - ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΑΡΚΑΣ

Α.ΜΕΓΑΛΟ

 

Β.ΜΙΚΡΟ